Natskydning

AFPRØV DIT NATUDSTYR.

Hvis du enten som mårhunderegulator i Danmark eller som vildsvinejæger i fx. Sverige får brug for at afprøve dit natudstyr, har vi banen til det. Vi har fået polititilladelse til afholdelse af skydning om aftenen efter mørkets frembrud. Vi sætter vores gris ud og skyder på 50m-banen. Vi modtager dog kun grupper til denne form for skydning, som kan afholdes i det mørke vinterhalvår fra 1/10 – 29/2. Så slut jer nogle stykker sammen og ring til Jørn, mob. 51320721.

    

De nærmere betingelser vedr. pris, gruppestørrelse mv. er endnu ikke endeligt fastlagt, men tal med Jørn om det.