Generalforsamling 2018

Lejbølle 24/2 2018

 

Generalforsamling i Lejbølle Hjortebane.

Til stede            :    Ove-Kim Midtlangeland JF, Eigil-Michael-Brian Magleby, Niels-Jan Nordlangeland, Leif-Bent Tranekær, Peder Thurø JF samt Jørn, Alex, Bent H., Eigil, Hans Henrik, Bjarne Th., Peter Br., Kim Tapping, Poul M., Karina Lægsgård.

Pkt. 1               :    Eigil Rasmussen valgt som dirigent konstaterer lovlig indkaldt generalforsamling.

Pkt. 2               :    Kim valgt som referent.

Pkt. 3               :   Jørns beretning:

Jeg vil begynde min beretning med at fortælle, at vi har fået en ny lejekontrakt med T/T Jagtforening som gælder i 30 år indtil 31. juli 2047 og lejen er 8.000 kr. det første år og derefter regulering med oktoberindekset fra året før.

Vi fik en donation fra Fionia Fonden på 25.000 kr. til den videomarkering, som jeg omtalte på sidste års generalforsamling. Vi har så betalt lidt mere selv, men nu har vi også fået et godt markeringsanlæg, som er blevet rigtig godt modtaget af skytterne.

Den første weekend i juni sidste år, havde Jægerforbundet lejet banen til udtagelsesskydning til Nordisk kombiskydning, det var meget lærerigt og nu må vi se om de vender tilbage en anden gang.

Vi har i mange år betalt en al for stor rente, 8,23%, men Nordea i Svendborg har sagt, at de ikke kunne gå længere ned. Jeg har så haft møde med Fynske Bank i Rudkøbing, men efter et par møder, kunne jeg så få at vide, at 6% var det bedste de havde mulighed for at give os.  Så ringede jeg til direktøren for Nordea Erhverv i Odense om vores ønske om en lavere rente på vores lån. Jeg fik så en mail dagen efter, at det ville de se velvilligt på. Jeg ville få en henvendelse fra en medarbejder, som hed Lene Riis og det blev så til en aftale om et besøg. Jeg mødte op i banken til aftalt tid og blev budt velkommen af Lene Riis. Der var kaffe og chokolade på bordet og så talte vi i halvanden time om alt muligt. Det viste sig også, at vi havde fælles bekendte i Nyborg, hvor hun boede. Nu mente jeg vi skulle videre med det mødet drejede sig om og spurgte om der ikke var papirer, som jeg skulle underskrive, men nej det var ikke tilfældet. Det var rettet på computeren til 5,25% altså 3% mindre og uden omkostninger. Det kunne jeg se når jeg kom hjem og den var god nok. Om 11 år er lånet betalt. Så let kan det også gå, når bare vi går til toppen.

Jeg har fået en henvendelse fra Jægerforbundet, at de gerne vil have en kopi at vores miljøgodkendelse, men det er en privat skydebane som Jægerforbundet ikke har noget at gøre med, så det har jeg afslået.

Det var også mærkeligt, at jeg stod som kontaktperson for de 4 jagtforeninger som er medlem her, jeg henvendte mig så til Leif Hermann om han også havde fået den mail, og det havde han og have også lavet et svar til Jægerforbundet men ikke sendt det og det foreslog jeg ham, at undlade fordi vi har den bedste skyde tid som ingen andre har. Hvis andre ikke kan få den skydetid de har brug for, kan de måske spørge hvorfor dem på Lejbølle Skydecenter så har fået den. Så vi kunne vi frygte det værste.

Der er også kommet en mail fra Jægerforbundet om forsikring af de medlemmer i jægerforbundet, som bruger vores bane. Jeg ringede til Jægerforbundets jurist Mikala Høj Laursen og meddelte hende, at vi havde forsikring i Alm. Brand, men jeg vilde laminere deres police og ophænge den sammen med vores, og det sagde hun tak for. Så burde vi være dækket ind.

Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen og til Jer der hjælper, især med pasning af skydningerne og vedligeholdelse af banen.

Beretning godkendt.

Pkt. 4                :    Vores bogholder fremlægger det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer og kan ses ved henvendelse til Jørn.

Pkt. 5                :    Kontingent vedtaget forsat 1 kr. pr. medlem.

Pkt. 6                :    Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7                :    a) Jørn Langelund og Bent Hansen genvalgt til bestyrelsen. Hans Henrik Knudsen valgt i stedet for Ove Nielsen som udtrådte efter eget ønske.

                                  b) Brian Pihl Christiansen og Kim Wilsdahl valgt som 1.-2. suppleant.

                                  c) Kim Wilsdahl og Eigil Rasmussen valgt som revisorer.

                                  d) Peter Brendstrup godkendt som medlem. Kim Tapping ikke godkendt pga. manglende medlemskab af Danmarks Jægerforbund.

Pkt. 8                :    Eventuelt: Jørn vil på konstituerende bestyrelsesmøde fremsætte ønske om at lave tre vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling i foråret. Bl.a. ændring af det krævede medlemskab af DJ.

Generalforsamling afsluttedes med tak for god ro og orden og et trefoldigt leve for banen.

                                                                             

                                                                                                        Kim Wilsdahl, referent.