Generalforsamling 2009

Generalforsamling i Lejbølle Hjortebane d. 28/2 2009

 

Deltagere      :   Nordl. (2), Midtl. (3), Magleby (1), Tran.-Tulleb. (3), Sydfyns (3), Thurø(1),                                Gudbjerg (3), bestyrelsen (minus John Rasmussen) samt Eigil Rasmussen og
Jan Kirdorf.

Pkt. 1            :   Eigil Rasmussen valgt som dirigent. Konstaterer lovlig indkaldelse.

Pkt. 2            :   Kim Wilsdahl valgt som referent.

Pkt. 3            :   Jørn aflægger beretning  (se denne ).  Ingen indsigelser eller kommentarer.
Godkendt.

Pkt. 4            :   Claus L. aflægger regnskab (se dette).  Regnskab godkendt.

Pkt. 5            :   Kontingent fastsat til 1 kr. pr. medlem  pr. forening.

Pkt. 6            :   Pkt. 5 fastholdes fortsat som fast pkt. på dagsordenen (afstemning 13-13)

Pkt.7             :    A:   John Rasmussen udgået

Claus Lauritsen og Jesper Foged genvalgt

Alex Nielsen nyvalgt

B:   Claus Petersen genvalgt

Tonny Hansen nyvalgt

C:   Jan Kirdorf valgt

Pkt.8             :   Jørn fortalte på baggrund af allerede bestilte skydninger om gode
forventninger  til  det kommende års udlejning.

Jægerforbundet har altid foretrukket riffelprøver på faste datoer . Vi søger om
individuel prøveaflæggelse til efteråret.

Ove fortalte om og vi drøftede vores ønske  om at købe vores grund . Tilbud
gives  til Tran.-Tulleb. JF. ´s bestyrelse for at de kan indkalde til ekstraordinær
gen.forsaml.

 

Mødet afsluttet med tre hurra for vores forening.                                         Kim Wilsdahl ref.