Generalforsamling 2024

Tilstede            :      Jørn, Rasmus, Ove, Alex Nielsen, Bent, Dres, Eigil, Kaj Holm Petersen, TTJF ( Leif Hermann, Bent Standard), Nordlangelands Jagtforening (Per).

Pkt.1                 :      Kaj Holm Petersen valgt som dirigent.

Pkt.2                 :      Kim Wilsdahl in absentia

Pkt.3                 :      Bestyrelsens beretning ved Jørn Langelund. Enstemmigt godkendt:

Vi har haft en fornuftig indtjening i 2023 og der kommer stadig nye foreninger til. Den sidste er Jernløse Jagtforening fra Midtsjælland, som fast har den første lørdag i marts hvert år. Så nu er vi oppe på 37 foreninger og andre, som fks. jagtkonsortier, der har den samme dag hvert år. Det er jo en stabil indtjening.

Vi har haft et par bestyrelsesmøder og arbejdsdage, hvor vi også taler om hvad der er sket og skal ske.

Vi skal bruge blyfri ammunition fra den 1. april 2024 og vi har lavet en aftale med Michaels Jagt om levering af Sako patroner. Dog kun så vi sælger 2 patroner ad gangen, så skytten kan afprøve dem. Der er gode erfaringer med dem, men vi kommer ikke til at sælge i hele æsker, da det er for stor en investering i hvert fald for nuværende.

Vi har hævet prisen til 75 kr. for indskydning og ved brug af mobilepay tillægges et gebyr på 5 kr.

Der er lagt nye tagplader foran indskydningen, der var skudt huller i dem og flere revner så vandet kom igennem.

Vi har fået et beløb på 34.045 kr. fra Fonden Langelands Elforsyning til nye terrasse brædder og til 3 nye bænke sæt, men vi venter med arbejdet til skydningerne i foråret er overstået. Det er Kim som har skrevet ansøgningen.

Stormen i efteråret væltede væggen ved boks 1. Den skal op igen snarest, for skudstøjen er mærkbar her i stuen.

I forbindelse med stormen kom der også vand i grisegraven, men Gerdt og jeg fik det tørret igen. Da vi ikke kunde finde en årsag til, at pumpen var stoppet foreslog Gerdt, at vi trak et nyt kabel så pumpen fik sin egen gruppe.

Jeg vil også lige nævne de skader, som vandet har påført os her i foråret. Den elektroniske markering på både bukkeskiverne og grisen er ødelagt, men vi havde sensorstave til bukkene liggende som var renoveret hos Megalink i Norge, efter stormfloden i 2015 så med et nyt batteri virker de igen.Det er værre med grisen. Sensorstav og printplade skal komme fra Norge og ingen ved hvornår. Men en ting ved vi. Det bliver dyrt for vores forsikring dækker ikke vandskade uden for huset.

Jeg vil slutte min beretning med tak til bestyrelsen og jer der gerne kommer og hjælper med pasning af skydningerne. Jeg er efterhånden bedst til at sørge for frokost.

 

Pkt.4                 :     Regnskab fremvist og enstemmigt godkendt.

Pkt.5                 :     Godkendt som nuværende med 1 kr. pr. medlem af deltagende foreninger.

Pkt.6                 :     Ingen indkomne forslag.

Pkt.7                 :     Bent Hansen og Eigil Pihl Christiansen genvalgt til bestyrelsen.

Gerdt Hedegaard valgt til 1. suppleant

Ove Nielsen valgt til 2. suppleant.

Michael Aalund fortsætter som revisor.

Pkt.8                 :      Intet til eventuelt.

 

Med tak for god ro og orden sluttede dette års generalforsamling.

 

Referat modtaget og noteret Kim Wilsdahl