Bestyrelse

Bestyrelsen Lejbølle Hjortebane 2017

 

Formand
Jørn Langelund – Tranekær / Tullebølle Jagtforening
Broløkken 20 – 5900 Rudkøbing  – 51 32 07 21 –  jl@hjortebanen.dk

Næstformand
Hans Henrik Knudsen – Tranekær/Tullebølle Jagtforening
Jens Winthersvej – 5900 Rudkøbing – 91542613 – hnk@pc.dk

Bestyrelsesmedlem
Eigil Pihl Christiansen – Magleby Jagtforening
Fogedgade 2 – 5935 Bagenkop – 62561963 – 61263118 – helch@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Alex Nielsen – Gudbjerg & Omegns Jagtforening
Skelmosevej 37 – 5884 Gudme – 62282870 – 24418656 – bolbro11@gmail.com    

Bestyrelsesmedlem
Bendt Hansen – Tranekær/Tullebølle Jagtforening
Schnorsvej 28 – 5900 Rudkøbing  – 62513675 – 40836942 – schnorsvej@live.dk

1. Suppleant 

Peter Brendstrup – Tranekær-Tullebølle Jagtforening
Slotsgade 36 – 5953 Tranekær – 61600580 – petermogens@gmail.com

2. Suppleant

Kim Wilsdahl – Midtlangelands Jagtforening
Kragholmvej 34 – 5900 Rudkøbing – 29937485 – kim@wilsdahl.dk 

Revisor
Eigil Rasmussen – eigil@rasmussen.org

Revisor
Kim Wilsdahl – 29937485

Webmaster
Kim Wisdahl – 29937485 – kim@wilsdahl.dk

Kasserer

Jørn Langelund fungerer som foreningens kasserer og
Karina Lægsgård, Øernes Kontor og Regnskabshjælp står for bogholderiet.