Bestyrelse

Bestyrelsen Lejbølle Hjortebane 2022

 

Formand
Jørn Langelund – Tranekær / Tullebølle Jagtforening
Broløkken 20 – 5900 Rudkøbing  – 51 32 07 21 –  jl@hjortebanen.dk

Næstformand                                                                                                                                                           

Peter Brendstrup – Tranekær-Tullebølle Jagtforening                                                                                Slotsgade 36 – 5953 Tranekær – 61600580 – petermogens@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem
Eigil Pihl Christiansen – Magleby Jagtforening
Fogedgade 2 – 5935 Bagenkop – 62561963 – 61263118 – helch@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Rasmus Andersen – Tranekær-Tullebølle Jagtforening                                                                              Møllevænget 5 – 5952 Tranekær – rasmusa.1122@gmail.com   

Bestyrelsesmedlem
Bent Hansen – Tranekær/Tullebølle Jagtforening
Schnorsvej 28 – 5900 Rudkøbing  – 62513675 – 40836942 – bent.hansen57@hotmail.com

1. Suppleant                                                                                                                                                             

Alex Nielsen – Gudbjerg & Omegns Jagtforening
Skelmosevej 37 – 5884 Gudme – 62282870 – 24418656 – bolbro11@gmail.com    

2. Suppleant                                                                                                                                                               

Kim Wilsdahl – Midtlangelands Jagtforening
Kragholmvej 34 – 5900 Rudkøbing – 29937485 – kim@wilsdahl.dk 

Revisor
Michael Aalund – Hartvig&Aalund

Webmaster
Kim Wisdahl – 29937485 – kim@wilsdahl.dk

Kasserer                                                                                                                                                                     

Jørn Langelund fungerer som foreningens kasserer og revisionen tager Revisionsfirmaet Hartvig og Aalund Aps sig af.