Generalforsamling 2022

 

Til stede            :      Jørn, Alex, Bent, Rasmus A, Peter B, Bjarne Thygesen, Morten Asserbo, Eigil Rasmusse, Midtlang. JF (Kim,Ove), Magleby JF (Poul Arne), Nordlangl. JF (Michael H.+ 1) TTJF (Nikolai+1)

Dirigent            :      Eigil Rasmussen valgt . Konstaterer lovlig indkaldt generalforsamling.

Referent          :      Kim valgt.

Beretning        :      Jørn aflagde følgende beretning som blev enstemmigt vedtaget:

Jeg har taget de vigtigste emner med fra 2020 og 2021.

Vi blev jo også ramt af corona aflysninger og jeg bad Nordea om henstand med afdrag og fik også 5 måneder, det var jo ikke nok, men efterfølgende læste jeg, at Friluftsrådet havde afsat 2,4 millioner til friluftsforeninger og da vi kunne dokumentere et tab på ca.100.000 kr. søgte vi om 85.000 kr. og fik 76.314 kr. det var en stor hjælp.

Der var en som købte vores traktor for 15.000 kr. og plæneklipperen blev solgt for 4.000 kr. og på tilbud købte vi en ny klipper, en Snapper til 25.000 kr.

Kommunens klubhuspulje har bevilget penge til udskiftning af overvågningskameraerne som ikke længere var gode nok, de var jo også fra 2004.

Jeg har længe ønsket nye stole, så vi søgte Nordea Fonden om penge og vi fik bevilliget 9.950 kr.

Vi har fået politiets godkendelse til natskydning med natsigteudstyr efter mårhundeskive og den mulighed er god for dem, der gerne vil skyde vildsvin om natten i Sverige.

Vi har også fået søværnet som kunde til pistolskydning og forsvarets skydebanesagkyndig har  været her og godkendt grisebanen til skydningen og han havde også fået politiets godkendelse. Søværnet står selv for skiver og skydningen. Søværnet har fået nye pistoler som støjer mere og derfor er der 13 baner de ikke må bruge mere.

Vores dankortterminal er lagt væk, den er alt for dyr at bruge og derfor bruger vi nu kontant og mobilepay.

Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at hæve priserne både for udlejning og patroner. Når vi nu er ved priser, så betyder skrotprisen også noget, derfor ringede jeg til Odense jern og metal og spurgte hvad de vil give for messinghylster og det var 31.00 kr. og det var jo noget mere end Svendborg som kun kunne give 22,00 kr. men nu giver Svendborg 30,00 kr.

Hvad der også betyder noget, det er de gebyrer som banker over en kam tager og det skal vi alle være opmærksom på, det er både privat og erhverv. Sidste år 1.oktobers kontoudtog undre det mig igen, at der stod et på gebyr 300.kr og så ringede jeg til banken og bad om en forklaring og svaret var, det var gebyr for brug af døgnboks, så kunne jeg så fortælle, at jeg ikke brugte døgnboks mere og jeg nok skulle vende tilbage, hvornår det var stoppet. Det gjorde samme dag på mail og kunne så fortælle, at sidste gang jeg brugte boksen var den 6. august 2018 og derfor mente jeg, at det var 3600 kr. jeg skulle have tilbage og det fik jeg, så det hjælper altså klage.

Der er heldigvis mange som gerne køre langt for at få hjælp til riffelprøven og det er blevet mere aktuelt nu, hvor der skal skydes 25 skud i 5 skydestillinger inden man kan komme til prøve. Der udfærdiges et dokument underskrevet af en udannet riffelinstruktør og det skal medbringes til prøven.

Jeg vil slutte min beretning med tak til bestyrelsen og dem der er med til at passe banen både til skydningerne og vedligeholdelse af banen og huset. Jeg håber I fremover vil møde op, for der er brug for Jer.

Regnskab         :      Eigil fremlagde regnskab i hovedtræk. Dette blev enstemmigt godkendt.                                 Kan forevises ved henvendelse til Jørn.

Kontingent      :      Godkendt som nuværende med 1 kr. pr. medlem.

Indk.  forslag  :      Ingen indkomne forslag.

Valg                  :      a)   Skriftligt valg mellem Alex(4), Eigil(8), Rasmus(13) – to sidste valgt                                              b)   Alex valgt til 1. suppleant og Kim forsat 2. supplean                                                                            c)    Michael Aalund valgt som revisor.

Eventuelt         :     Ingen kommentarer.

Generalforsamlingen afsluttedes af Eigil med tak for god ro og orden og et trefoldigt leve for hjortebanen.

 

Kim Wilsdahl, referent