Bjørnepas

Om skydning til bjørnepas

Årets mærkeskydning finder altid sted den første lørdag i august måned kl. 9.00. Husk tilmelding til årets skydning.

Bjørn

 

Det svenske Jægerforbund. Det svenske Jægerforbund er en forening med ca. 200.000 medlemmer. Forbundet blev opbygget i 1830 med det formål at redde vildtbestandene og sikre en langsigtet holdbar jagt. Det svenske Jægerforbund har endda et alment regeringspålagt opgave at lede den praktiske jagt og vildttilsyn i Sverige. Det nationale hovedsæde findes i Øster Malma mellem Stockholm og Nykøping. Kontorer med jagtkonsulenter og administratorer findes i hele landet. Det svenske Jægerforbund informerer via sine tidsskrifter: Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheder, børne- og ungdomsbladet Akila og via sin hjemmeside. Der findes et bredt samarbejde med naturorganisationer, myndigheder, kommuner samt brancherepræsentanter og internationale søsterorganisationer.

 Bjørneanatomi-tegning : Studér bjørnens anatomi – hjerte og lunger er små og træfområdet ligger lavere og længere bagude  end hos hjortedyr.  Træningsskyd på bjørnefigurer med anatomisk bagside og se, hvor du træffer.

Skydereglement for skydning til stillestående bjørnefigurer.

Sidevendt figur 80 meter:  Godkendelseskrav  –  en serie på 4 skud indenfor 40 sek. med samtlige skud i træfområdet. Serien skal gennemføres med støtte, dog ikke liggende eller fra skydebænk.

Sidevendt figur 40 meter:  Godkendelseskrav  –  en serie på 4 skud indenfor 40 sek. med samtlige skud i træfområdet.  Serien kan gennemføres med støtte, dog ikke liggende eller fra skydebænk.

Frontvendt figur 20 meter: Godkendelseskrav –  En serie på 3 skud indenfor 10 sec. Alle skal sidde indenfor træfningsområdet. Først skydes 2 skud på sidebjørn og efterfølgende skydes 1 skud på frontstillet bjørn. Begge figurer står altså på 20m, men der skal være 5m mellem figurerne (altså sideværts). Skuddene må gennemføres med støtte, men ikke liggende eller fra skydebænk.

Bestemmelser vedr. bjørnejagten meddeles årligt i Naturvårdverkets  bestemmelser. Som bjørnejæger pålægger det dig at kende de bestemmelser der gælder for bjørnejagten.

Bjørneprøvebeviset underskrives med dato , skydeleder og legitimation  (K for kørekort, A for anden og P for personlig kendskab).

Bjørnejægere  –  tænk på:

– Bjørnen har et lille vitalt træfområde.

– Forbered mødet med en bjørn ved at studere bjørnens anatomi, samt ved at træne skydning mod bjørnefigur.

– Efterstræb altid at skyde med støtte.

– Dit våben skal være ordentligt indskudt og du skal kende træfpunktet på både korte og lange hold.

– Skyd ikke på hverken for lange eller for korte afstande på en uskadet bjørn.

– Afstå at skyde hvis du er usikker på et godt resultat.

– Skyd ikke gennem grene eller på en løbende bjørn med mindre den er skadet tidligere.

– Tænk på at der skal rekvireres en specialtrænet  eftersøgningshund  inden to timer efter skud.

– Tøv ikke med at få hjælp af andre hvis egen hund viser sig ikke at kunne fungere.

– Vær beredt på mødet med en bjørn i alle situationer , udsæt dig ikke for unødig fare ved f.eks. at nærme dig standhals i tæt vegetation.

Skud mod bjørn .

– første skud på en uskadet  bjørn skal altid ske som rent sideskud mod det vitale træfområde (det centrale lungeområde).

– repetér umiddelbart efter skuddet.

– hvis bjørnen ikke falder i første skud  skyd da umiddelbart igen.

– andre skud end rene sideskud må kun anvendes mod tidligere påskudt eller skadet bjørn. Skud mod halsregionen, hjernen eller rygraden er vanskelige og skal kun anvendes hvis bjørnen allerede er påskudt og ingen anden mulighed findes.

– Nærm dig ikke umiddelbart en fældet bjørn . Nærm dig om muligt skråt bagfra med skudklart våben. Kast en sten eller andet på den anden side af bjørnen for at sikre at den er helt død før du går helt hen til den.

– Ved usikkerhed om bjørnen er helt død skyd da fangstskud i nakken, øvre del af hals eller ved øreroden.