Generalforsamling 2023

 

 Tilstede            :     Jørn Langelund, Bent Hansen, Peter Brendstrup, Rasmus Andersen, Eigil Christiansen, Dres Vever Pedersen, Ove Nielsen, Kim Wilsdahl, Bjarne Thygesen, Nicolai TTJF, Lennart NLJF.

Pkt. 1                :     Peter Brendstrup valgt som ordstyrer. Konstaterer lovlig indkaldt generalforsamling.

Pkt. 2                :     Kim Wilsdahl valgt som referent.

Pkt. 3                :     Formandens beretning :

Det er gået godt i det forgangne år, vi har en stabil indtjening som jeg vil fortælle lidt om, når vi kommer til regnskabet.

Jer der er med til at passe skydningerne, ved der har været stor ud sikkerhed omkring skiftet af skiverne og det kan vi jo ikke leve med, derfor kontaktede jeg Vingsted Skyttecenter og fik en aftale med Benny Lydersen som jeg har kendt i mange år, om at kom herned og få ændret på betjeningen af computeren og nu er det let og hurtigt, at betjene skydningerne, det er en stor lettelse for os alle.

Benny har fået nyt job, men vil stadig give os support, det kan gøres med TeamViewer fra hans egen computer, uden at han skal køre herover.

Der er skiftet wire til hjort og gris, og skinnerne er blevet rette op og stabiliseret og grisen har kørt stabilt derefter.

Den 31 august blev vores konto i Nordea hakket fra udlandet til et beløb af 16.205 kr. og kortet blev med det samme spærret, men inden jeg fik et nyt kort, blev kontoen misbrugt igen.Nordea bank ville kun betale det halve beløb for de hævdede, at der er en selvrisiko på 8000 kr. når der handles i udlandet, hvad jeg ikke gør.Jeg ringede til min computermand Jørgen Nielsen i Nyborg som er tidligere bankmand, og han vilde gerne prøve at tale med en overordnet, for min kontaktperson i banken afviste mig, for banken havde ikke gjort noget forkert.Jørgen fik en fuldmagt, så han kunne handle for mig, og det endte med at banken skulle betale de 8000 kr. tilbage. Jeg har efterfølgende tegnet en tillægsforsikring for identitet tyveri.

Vi har fået ny overvågning her i stuen og i gangen med geværreolen samt bukke rummet, der bliver sat en skærm op ved skydelederen, så han kan se hvad der sker, og hvis der kan blive penge til det, skal der også et kamera op i indskydningsrummet. Jeg kan se hvis der er bevægelse i huset på min ipad og det  har betydning hvis alarmen går, jeg har også aftale med alarmselskabet, at de skal ikke ringe til mig hvis det kun er i et rum der er alarm.Det er jo altid om natten der er alarm, det er ikke rart at blive vækket hvis der ikke er noget.

Jeg vil slutte med tak til bestyrelsen for året der er gået og alle Jer der står til rådighed.

 Lennart Grønnegård spørger til om Jørn kan mærke at der kommer flere unge til, hvilket Jørn kan bekræfte med øget instuktion til aspiranter, som Rasmus tager sig af.

Pkt. 4                :     Regnskab blev fremlagt med et overskud på kr.102.000, hvilket fremstod som tilfredsstillende. Flere kommer gruppevis i bil og enten genlader selv eller handler ammunition i fx Michaels Jagt. Derfor et noget mindre patronsalg. Regnskab kan ses ved henvendelse til Jørn.

Lennart hører til timepriser i forhold til andre lignende baner. Priser i al almindelighed på disse skal måske også undersøges af bestyrelsen.

Jørn vil undersøge Nordeas seneste rentestigninger på banklån.

Ove mener vi skal købe grunden og måske få kreditforeningslån i stedet.

Pkt. 5                :     Foreningskontingent fastlægges som vanligt med 1 kr. pr. medlem.

Pkt. 6                :     Ingen indkomne forslag.

Pkt. 7                :     Bestyrelsesvalg: Jørn Langelund, Bent Hansen, Peter Brendstrup genvalgt.

Bestyrelsessuppleanter: Dres Vever Pedersen og Mads Normann Hansen valgt.

Revisor: Michael Aalund genvalgt.

Pkt. 8                :     Lennart mener vi skulle indmelde os i foreningen Langeland Sammen. Det ville kunne skabe god reklame for skydebanen. Og endvidere søge fonde til kommende projekter. Som for eksempel Elforsyningen. Jørn skitserer kommende projekter som istandsættelse af tag udenfor indskydningen, nye bordbænksystemer udenfor m.v.  Det foreslås af Ove at det ville være en god ide at samles og diskutere ansøgninger til eks. Tuborgfonden eller andre.

Ordstyrer Peter Brendstrup afslutter generalforsamling med tak for god ro og orden.