Generalforsamling 2017

GENERALFORSALING 2017.

 Til stede          :    Poul Arne Madsen, Karina Lægsgaard, Jørn, rep. fra Nordlangelands-, Tranekær-     Tullebølle-, Midtlangelands-, Magleby- og Thurø Jagtforening . I alt 17 tilstedeværende.

Pkt.1                :    Poul Arne Madsen valgt til dirigent.

Pkt.2                :    Kim Wilsdahl valgt til referent.

Pkt.3                :    Formandens beretning enstemmigt vedtaget. Se vedlagte. Tak til Bent Hansen og Bjarne Thygesen for hjælp når det kniber.

Pkt.4                :    Regnskab aflagt af Karina. Lidt lavere omsætning i år pga mindre udlejning/patronsalg. Regnskab ensstemmigt vedtaget.

Pkt.5                :    Kontingent fastholdes med én krone pr. medlem. Enkeltmedlemmer betaler det samme. Pt. er der de fem ovenstående foreninger med i Hjortebanen.

Pkt.6                :    Ingen.

Pkt.7                :    Valgte:        a)  Alex Nielsen genvalgt og Eigil Pihl Christiansen til best.                                                          b) Kim Wilsdahl og Brian Pihl Christiansen valgt   som suppl                                                        c) Kim Wilsdahl og Eigil Rasmussen genvalgt som revisorer

                          Fem nye individuelle medlemmer blev godkendt : Alex Nielsen, Anders Molin, Hans Henrik Knudsen, Poul Mortensen og Bjarne Thygesen.

Pkt.8                :    I pinsen har vi sagt ja til sammen med flugtskydningsbanen at være værter for DJ´s udtagelsesskydning til Nordisk Kombinationsskydning. Der kommer op til 60 mand fra hele landet evt. med familier. Træning fredag/lørdag, grillaften lørdag og gældende skydning søndag.  Vi tager timepris og forventer ikke væsentligt salg af patroner.

                                                          Rygter om ny riffel-/flugtskydningsbane ved Skårup. Vi må se hvad der sker.

                                Bent Standard bekræfter ny 30-årig lejekontrakt med lavere ydelse bliver til noget.

                                                                                                                             Kim Wilsdahl, referent

 

                                                                Formandens beretning 2017

Vi fik gennemført nogle vedtægtsændringer på den sidste generalforsamling, selv om vi skulle ud i en ekstraordinær generalforsamling. Den vigtigste ændring var optagelse af enkelt medlemmer og nedsættelse af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 og begge ændringer er til gavn for driften af hjortebanen.

Vi har lagt nyt tag over indskydningsbanerne, jeg nævnte det sidste år, at der var opspringer i gennem tagpladerne, så nu har vi lagt fast tag op og med tagplader øverst. Der stadig problemer med skud i taget, derfor beder vi skytterne om, at fortælle os hvis de har foretaget ændringer, så kan vi bedre hjælpe dem, og til det køre vi hjorten frem og beder skytten skyde på den og vi oplever, at den ikke bliver ramt første gang.

Jeg sagde sidste år, at med en omlægning af både alarmsystem og TDC forventede jeg en besparelse på mellem 8 og 10.000 og det har faktisk holdt stik.

Reparation af vejen er også blevet påbegyndt og den vil blive rettet af og tromlet snart.

Vi har forsøgt, at grave jord ud bag indskydningsskiverne, men det var kun det løse jord der kunne fjernes og det er blevet kørt på kontrolleret losseplads som der jo kræves efter miljøreglerne.  Så for at få mere jord væk skal der en minigraver til, som kan komme ind under taget, hvornår det skal gøres har vi ikke talt om endnu.

Hjortevognen er blevet renoveret og forstærket, det var også tiltrængt.

Langelands Elforsyning har sponseret et luft til luft varmeanlæg, jeg sendte også en ansøgning til Fionia Fonden om tilskud til video markering til indskydningsbanerne.

Det blev afslået med den begrundelse, at det var for tidligt efter den sidst donationmen den. 11. januar i år sendte jeg igen en ansøgning og sørme om ikke vi fik bevilget 25.000 kr. så nu kan vi komme i gang, så det er klar til den travle periode som kommer.

Jeg har lavet et forslag til en ny 30 års lejekontrakt med Tranekær/Tullebølle Jagtforening og bestyrelsen havde ikke noget at indvende til ordlyden, så jeg gik videre til formanden for jagtforeningen som havde det med på deres bestyrelsesmøde, så må vi se hvad det bliver til.

Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til bestyrelsen og til dem som gerne vil være med til at passe og vedligeholde banen.

Jeg trækker meget på Bjarne Thygesen, fordi vi kan hurtig lave en aftale, når jeg har brug for hjælp, og vi har mange gode timer sammen herude, også når banen skal vedligeholdes. Der har også været flere gange vor vandet har stået så højt, at det har krævet hurtig handling, så nu har Bjarne sin motorpumpe stående fast herude.