2018 – to ekstraordinære

1. Ekstraordinære generalforsamling i Lejbølle Hjortebane 6/4 2018.

Til stede            :     Jørn, Eigil, Hans Henrik, Alex, Bendt H., Kim, Ove, Peter Brendstrup, Bjarne Thygesen, Poul   Arne Madsen, Knud Holm og Jan.

Pkt. 1                :      Poul Arne Madsen foreslået og valgt som dirigent. Indleder med at konstatere lovlig varslet generalforsamling.

Pkt. 2                :      Kim Wilsdahl valgt som dirigent.

Pkt. 3                :      Knud Holm tager hurtigt ordet. Mener ikke bestyrelsen har taklet situationen særligt godt.  Ændringsforslaget burde have været fremsat på den ordinære generalforsamling og hvis ikke enstemmigt vedtaget fulgt op af 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Da forløbet ikke har været sådan, måtte dagens generalforsamling betragtes som en første ordinær en af slagsen og skulle evt. følges af 2 ekstraordinære. Sådan læser han vores nuværende vedtægter i § 7.

Dirigenten Poul Arne Madsen foretager telefonisk opkald til juridisk bistand og konkluderer herefter i samråd med denne, at aktuelle fremgangsmåde  er korrekt og at fremsatte ændringsforslag evt. kan vedtages med 2/3-flertal.

Knud Holm bøjer sig for dette og argumenterer imod indholdet i ændringsforslaget , da han mener at alle i forsamlingen skal være medlem i Danmarks Jægerforbund, som vi indtil nu har været og i øvrigt gjort godt.

Jørn ridser baggrund op for forslag der bygger på at tilknytte og honorere faste medhjælpere og i øvrigt ikke forstår modstanden herimod, da DJ på ingen måde er involveret i banen.

Ændringsforslag sat til afstemning og vedtaget med 10 mand for og 2 imod. Der skal indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling for at forslag endeligt kan vedtages.

 

2. ekstraordinære generalforsamling i Lejbølle Hjortebane 14/5 2018.

Tilstede            :     Hans Henrik, Ove, Eigil, Bendt H., Jørn, Kim, Bjarne Th., Peter Brendstrup, Knud Holm, Poul Arne Madsen, Bent L., Leif Hermann.

Pkt. 1                :     Poul Arne Madsen foreslået og valgt som dirigent. Konstaterer lovlig varsling.

Pkt.2                 :     Kim Wilsdahl valgt som referent.

Pkt. 3                :     Knud Holm indleder med at han synes Jørn har det med banen, som en mor har det til sit  nyfødte barn. Han har siddet i spidsen for en forening  på en måde som ikke set før. Det synes han ikke har været i orden. Skuffende at ikke flere møder op. Jeg kan ikke lide at der skal være a-medlemmer og b-medlemmer. Synes ikke at det er i orden, men vil respektere afstemning. Konstaterer sluttelig at Nordlangelands Jagtforening ikke føler det ret og rimeligt den måde det er foregået på. I øvrigt er det sidste gang Knud kommer til disse møder, da han efter rigtig mange år fratræder som formand for Nordlangeland Jf. til deres næstekommende generalforsamling .

Leif Hermann synes, at oprindelig var jagtforeningerne  med til at starte banen op. Der er stadig foreninger der bakker op om hjortebanen og synes godt at man kan kræve medlemskab af Danmarks Jægerforbund for at være medlem. Forstår ud over det Jørns bevæggrund.

Bent Larsen synes ikke at man kan kalde enkeltmedlemmer for skuffemedlemmer som Knud siger. Sidstnævnte er i øvrigt også forbudte i jagtforeningerne. Støtter Leif i hans synspunkt.

Ove konstaterer at banen mangler folk og derfor denne vedtægtsændring.

Afstemning     :     Forslag til vedtægtsændring, som betyder at medlemmer ikke behøver at være medlem i DJ blev sat til afstemning for anden gang. 9 stemte for og 3 imod. Ændring således vedtaget og indskrives i vedtægter for Lejbølle Hjortebane.