Riffelprøven


Når du har gyldigt jagttegn, kan du ifølge våbenlovgivningen få våbentilladelse til at besidde en jagtriffel. Før du må bruge denne til at gå på riffeljagt, skal du dog bestå en riffelprøve.

Bemærk at du, inden du kan tilmelde dig en riffelprøve, skal have deltaget i kurset obligatorisk riffelskydeforløb. Dette er et 3-timers kursus som du bl.a. kan deltage i hos os. Om dette klik her.

Selve riffelprøven afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af Skov- og Naturstyrelsen. Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår af Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. 

 

Før selve riffelprøven skal du:

  • Tilmelde dig prøven via Mit Jagttegn på nettet.
  • Sikre at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).

Bemærk at der kan gå nogle dage, inden din indbetaling er registreret i Miljøstyrelsen. Du kan ikke gå op til prøve, inden din betaling er registreret.

Du kan læse mere om selve prøven og datoer herfor her hos Danmarks Jægerforbund eller hos Miljøstyrelsen her.