Om sikkerhed

Sikkerhed på skydebanen

Her følger en guide til nogle af de vigtigste elementer af sikkerhed, som altid bør overholdes på en skydebane. Men kender man de følgende sikkerhedsforskrifter – og ikke mindst er i stand til at efterleve dem på skydebanen – så er man kommet et langt stykke af vejen.

Sikkerhed handler om to ting. Først og fremmest at undgå vådeskud og deraf følgende ulykker, dernæst at begrænse omfanget af skaderne, hvis det utænkelige skulle ske, at der går et skud på et ikke planlagt tidspunkt.
Med andre ord skal alle kunne føle sig sikre på en skydebane –  better safe than sorry – hellere sikker end ulykkelig – når man gennemgår sikkerhedsrutinerne for tredje gang.

Riflen skal altid være åben/knækket når den ikke er i brug. Magasinet skal være tomt.

Riflen. Når man ikke skyder med sin riffel, så skal bundstykket være åbent. Punktum.
Endnu bedre er det, hvis bundstykket er taget ud af riflen.
Knækrifler skal være knækkede, kombinationsvåben skal være knækkede, halvautomater skal have bundstykket trukket tilbage, og magasinet skal være taget ud, så alle kan se at bundstykket er trukket tilbage.
Det er nemlig hele kernen i sikkerheden på en skydebane; de andre på skydebanen skal kunne se, at dette våben ikke er ladt.
Denne regel kan man ikke indprente sig grundigt nok, eller være for ”hysterisk” med at efterleve.
Når man går fra riflen, er den åben/knækket.
Når man skifter skydestilling, er den åben/knækket.
Når man flytter riflen fra skydestandpladsen til riffelreolen, er den åben/knækket.
Riflen er simpelthen åben/knækket, hvis man ikke lige præcis er ved at afgive et skud.

Vent med at åbne riflen hvis patronen ikke går af. Riflen skal til stadighed pege ned mod skiverne. Tilkald Riffelinstruktøren.

Magasinet. Når man ikke skyder, skal magasinet være tomt. Der må ikke sidde en patron klar til at blive skubbet frem i kammeret.
Knækrifler og kombinationsvåben skal selvfølgelig ikke have en patron – heller ikke en, der lige er blevet affyret – siddende i kammeret.
Kammeret skal være tomt, og det skal magasinet også være – halvautomaterne skal altid tage magasinet ud, når riflen ikke skyder, og det er god stil også at fjerne magasinet på alle de andre rifler.

Forsager. Før eller siden oplever man, at en patron ikke går af.
I stedet for skuddet hører man blot det lille klik, når slagstiften rammer den golde fænghætte.
Så skal man tage den med ro.
Der skal gå mindst 30 sekunder før man åbner riflen.
Grunden til denne ventetid er, at det kan ske, at fænghætten tænder langsomt og først går af nogle sekunder efter, den er blevet anslået.
Derfor skal man vente, mens riflen stadig peger mod skiverne, og man har riflen i anslag.

Efter 30 sekunder. Når de 30 sekunder er gået, kan man åbne låsen/knække riflen.
Det bør imidlertid ske under iagttagelse af en række sikkerhedshensyn, idet den luft der pludselig kommer ned omkring patronen, kan få den til at gå af.
Riflen skal med andre ord stadig pege ned mod skiverne og man bør holde fingre og hoved så langt på afstand som muligt, fordi der er en risiko for, at bundstykket kommer farende baglæns med voldsom kraft, hvis patronen går af, når låsen er blevet åbnet.

Tjek løbet. Før og efter skydning bør man kigge gennem løbet for at sikre sig, at der ikke er fremmedlegemer i kammer eller løb.
Når denne kontrol sker, skal piben pege enten opad eller ned mod skiverne.
Se efter at Din riffel er tom, inden Du forlader standpladsen.

Træfpunktsændringer ved mundingsrystelser/pibevinkel. Ved skydning  uden støtte skal der kun små bevægelser til  af pibemundingen for at give store fejlvirkninger på målet.

Håndtering af riflen. Riffelpiben skal altid pege opad. Således at et vådeskud løber lige op i himlen.
Fremme på skydestandpladsen skal piben pege lige ned mod skiverne.
Der er ikke andre steder en riffelpibe forsvarligt kan pege hen!
Mange er af den opfattelse, at det er lige så godt at lade riffelpiben pege mod gulvet/jorden som at pege den opad.
Men det er forkert.
Et vådeskud, der fyres af ned i gulvet eller jorden rikocherer let, og bliver til stor fare for de øvrige på skydebanen.

Hvis der skal personale ud på baneområdet skal alle våben aflades og ingen må røre dem, hold fingrene i lommen.

Sikkerhed frem for alt!