Generalforsamling 2019

Lejbølle Hjortebane generalforsamling 23/2 2019.

Til stede            :     Bestyrelsen ved Jørn, Hans Henrik, Bent, Eigil og Alex samt Eigil Rasmussen, Ove, Bjarne Thygesen, Peter Brendstrup, Kim, Rasmus og 2 stk nordlangeland – 13 stk. i alt. Afbud fra bogholder Karina Lægsgaard.

Dirigent            :     Eigil Rasmussen valgt. Konstaterer lovlig indkaldt generalforsamling.

Referent          :     Kim valgt.

Beretning        :     Jørn aflagde følgende beretning som blev enstemmigt godkendt uden kommentarer:    

Beretning for året 2018

Den video markering vi fik lavet på 100 meter indskydningen, får vi megen ros for.

Vi har lavet kuglefang på bukkeskiverne, på 100 m og 50 m indskydningsbanerne, så de fremover bliver næsten vedligeholdes fri. Kuglerne rammer en stålplade og bliver slået i stykker. Jeg var godt nok spændt på om politiet ville godkende stålpladerne, men der var ingen kommentar, men der kan sagtens komme en anden politimand med en anden mening.

Efter vi fik lavet kuglefanget på 100 m, er endegavlen blevet lukket med en bræddevæg. Det var også tiltrængt og vi har da også haft flere forslag fremme de sidste par år, men valgte så at bruge brædder.

Der har været flere udgifter hvoraf flere er til materialer såsom gummi – pap og plastplader til hjorteskiven, men ved at købe stort ind, har vi fået nogle gode priser.Plastpladerne har jeg ikke tidligere kunnet finde, men tilfældigt fandt jeg et firma i Odense som fremstiller plastplader i mange mål. Jeg ringede til firmaet og fik en aftale, hvorefter jeg kørte derind. Pladerne var lagret i Middelfart og da fragten var mere end hvad pladerne koster, kørte jeg selv til Middelfart med en trailer. Det viste sig, at det var den samme adresse som vi får pap fra, så fremover kan vi få en samlet fragt .Grunden til brug af plastplader, er når det regner en hel dag, kan pap ikke holde.

Når vi nu er ved udgifter, var det nødvendigt at få en ny motor til vores græstrimmer.

En udskiftning af computeren m. m. til markering af de bevægelige mål, er vi også begyndt på. Så for at kunne opdatere programmerne til bevægelig mål, har vi nu fået Windovs 10, så MegaLink kan opdatere deres programmer. Det bliver også en stor udgift, hvoraf den sidste regning ikke er kommet endnu.

De udgifter jeg her har nævnt er både en engang investering og investering langsigtet. 

Jeg vil slutte min beretning med tak til bestyrelsen og til Jer gode hjælpere som frivillig kommer når der er brug for Jer.

Jeg er rigtig glad for Jeres og bestyrelsens hjælp.

                                                    Jørn.

Regnskab         :     Pga. Karinas fravær fremlagde dirigent regnskabet.  Blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. Kan fremlægges ved henvendelse til Jørn.

Kontingent      :      Godkendt som nuværende med 1 kr. pr. medlem.

Indk. forslag   :      Ingen indkomne forslag.

Valg                  :      a)  Eigil Pihl og Alex Nielsen genvalgt enstemmigt.

b)  Brian Pihl genvalgt til 1. suppleant og Kim Wilsdahl til 2. suppleant.                                           c)  Eigil Rasmussen og Kim Wilsdahl genvalgt som revisorer.                                                                 d) Rasmus Andersen og Bent Hansen blev godkendt som individuelle medlemmer.

Eventuelt         :      Jørn vil en uge før gerne have besked på sms, mail eller mobil om, hvem der vil deltage.

Generalforsamlingen sluttede med tak for god ro og orden samt et trefoldigt leve for hjortebanen.

Kim Wilsdahl, referent.