Generalforsamling 2008


Generalforsamling i Lejbølle Hjortebane d. 23/2 2008

 

Til stede:        Magleby 1, Nordlangeland 2, Tranekær/Tullebølle 4, Sydfyn 3,
Tåsinge 1, Thurø 3 og Gudbjerg 1 samt 7 fra bestyrelsen, 2 suppleanter
og 2 revisorer.

Pkt. 1:              Eigil Rasmussen, Thurø JF. valgt. Konstaterer lovlig indkaldt
generalforsamling .

Pkt. 2:              Kim Wilsdahl valgt .

Pkt. 3:             Beretning fremlagt af Jørn Langelund . Ingen spørgsmål/kommentarer .

Beretning vedtaget . ( se vedlagte )

Pkt. 4:             Regnskab fremlagt af Claus Lauritsen . Regnskab godkendt . ( se vedlagte )

Pkt. 5:             Kontingent fastholdes på kr.1 pr. medlem pr. forening .

Pkt. 6:             Ingen indkomne forslag .

Pkt. 7:             a)   Jørn Langelund, Kim Wilsdahl, Ove Nielsen, Leif Jensen genvalgt for 2 år.

b)    Claus Pedersen og Alex Nielsen genvalgt.

c)     Bent Larsen valgt.

Pkt. 8:            Knud Holm foreslår at pkt. 5 slettes som fast pkt. fra næste år. Det fremsættes
som vedtægtsændring.

Jørn Langelund har på vegne af foreningen protesteret mod opstilling af  kæmpemøller på nabogrund af frygt for evt. indtægtsnedgang grundet forventede støj- og refleksgener. Håber det sammen med øvrige protester samt borgmesterens modvilje vil bremse projektet .

Det forventede budget, vi opstillede ved foreningens start, har holdt mere end godt og vel, konstaterede Jørn som et lille kuriosum.

Kim Wilsdahl, referent