Generalforsamling 2020

Lejbølle Hjortebane generalforsamling 29/2 2020.

Til stede            :     Bestyrelsen ved Jørn, Hans Henrik, Bent, Eigil og Alex samt Eigil Rasmussen, Ove, Bjarne Thygesen, Peter Brendstrup, Kim, Rasmus og to stk. nordlangeland, 1 Thurø og 1 Tranekær  – 15 stk. i alt. Afbud fra bogholder Karina Lægsgaard.

Dirigent            :     Eigil Rasmussen valgt. Konstaterer lovligt indkaldt generalforsamling.

Referent          :     Kim valgt.

Beretning        :     Jørn aflagde følgende beretning som blev enstemmigt godkendt uden kommentarer:

Som I kan se af regnskabet, er omsætningen nogenlunde det samme som året før, men udgifterne var større og det vil jo altid tære på kontoen.

Megalink, som har leveret al vores elektronisk udstyr, kunne ikke længere opdatere programmerne, så derfor skulle vi have en ny computer.Udgifterne til den nye computer og installering af programmerne var meget dyr. Vi skulle have en mand fra København over, men han skulle alligevel her over to gange, så det blev en dyr omgang. Det firma, som sendte ham her over, skulle have 14.000 kr.Computer og ny printer og andet tilbehør havde vi købt, så i alt over 20.000 kroner har det kostet.

Det var igen en anden politimand som kom på kontrol af banen, men der var ikke noget at bemærke og banen skal først synes igen om 2 år og det bliver nok af den samme politimand.

Den yderste ende af blænderen ved bukkeskiverne, har vi udskiftet en del af træet, fordi det var rådnet, så stenene i blænderen var begyndt at falde ud. Stenene i blænderen skulle jo ud, så træet kunne udskiftes.  Vi fik lov at låne Erik Voigt`s teleskoplæsser med den store skuffe, som kunne rumme stenene. Det tog et par formiddage så var det klaret, men det var jo også en udgift.

Der har været en meget dårlig markering både fra hjorten og grisen i lange tider. Der var en overgang, når der skulle være en skydning, at jeg var nervøs for om skydningen kunne gennemføres. Vi havde talt meget om, at vi skulle have et nyt kabel.

Både Hans Henrik og jeg har talt med ham som passer det store baneanlæg på Amager, de bruger trådløs markering, altså antenner på vogn og ved standplads, det mente han kunne være en mulighed hos os.

Vi satte så en antenne uden på huset og men det hjalp kun lidt. Så talte jeg med ham som passer Herning Skyttecenter for de bruger også antenner. Han mente vi skulle skifte antenner da jeg fortalte, at de aldrig har været skiftet. Det hjalp ikke en disse. De 1800 kr. var ikke givet godt ud, men så en dag  tog  jeg manualen fra Megalink og stavede mig igennem den norske tekst og fik det ud af det, at antennerne skal kunne se hinanden. Det kunne de ikke, da den uden for huset sad meget lavt. Da den så blev flyttet 2 meter op, var der forbindelse. Når man tænker at det er da logisk, at antennerne skal kunne se hinanden. Kan jeg ikke forstå, at alle dem vi har talt med ikke ved det. Ham fra Amager skydecenter har end da været herover og set vores anlæg.

Grisen havde også begyndt på at være ustabil og vi havde også talt om, at vi nok skulle skifte kablet. Men så en dag jeg sad inde i lederrummet, funderede jeg over, om ikke vi kunne gøre lige som på hjorten. Det er nemlig det samme radiomodem, som bruges til begge skiver. Så jeg gik ned og tog antennen af, startede grisen og sørme om ikke markeringen var i orden.

Der er kommet tag over bukkeskiverne og når det bliver varmere i vejret, skal der lægges tagpap på, det er stor lettelse vi ikke skal hive de hætter af hver gang der skal skydes. Xl byg i Svendborg har sponseret materialerne til overdækningen, så der sparede vi nogle tusind kroner.

Jeg vil slutte min beretning med, at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og det gælder også jer der hjælper og støtter op omkring hjortebanen.

Jeg medgiver, at der ikke har været flere bestyrelsesmøder, men når vi mødes til arbejdsdage, bliver der talt om det der er sket og det der skal ske.

Regnskab         :     Pga Karinas fravær fremlagde dirigent regnskabet.  Blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. Kan fremlægges ved henvendelse til Jørn.

Kontingent      :      Godkendt som nuværende med 1 kr. pr. medlem.

Indk. forslag   :      Ingen indkomne forslag.

Valg                  :      a)  Jørn Langelund, Bent Hansen og Hans Henrik Knudsen genvalgt enstemmigt.

  1. b)  Peter Brendstrup valgt til 1. suppleant og Kim Wilsdahl til 2. suppleant.
  2. c)  Eigil Rasmussen og Kim Wilsdahl genvalgt som revisorer.

Eventuelt         :      Ingen indlæg.

Generalforsamlingen sluttede med tak for god ro og orden samt et trefoldigt leve for hjortebanen.

Kim Wilsdahl, referent.