Generalforsamling 2013

Generalforsamling d. 23/2 2013 kl. 10.

Til stede            :     Mljf. 1, Magleby 2, Nordlangeland 2, Tr-tul 1, Sydfyn 3, Thurø 1, Gudbjerg 3. Desuden bestyrelsen 7, supleanter 2,  personale 1, revisorer 2 samt dirigent 1. MarstaL, Rise, Tåsinge og Veflinge fraværende og ikke betalt. Gudbjerg heller ikke betalt men til stede.

Pkt. 1                  :     Eigil Rasmussen valgt til dirigent. Konstaterer lovlig indkaldelse. Og pointerer at Gudbjerg Jagtforening ikke har stemmeret pga. manglende betaling.

Pkt. 2                  :     Kim Wilsdahl valgt til referent.

Pkt. 3                  :     Formandens beretning enstemmigt godkendt. Vedhæftet nedenfor. Spørgsmål til sag vedr. indskudsbeviser besvaret med at vi har udsendt forespørgsler til alle, men ikke modtaget svar fra alle og afventer derfor disse inden stilling tages.

Pkt. 4                  :     Kasserer fremlagde regnskab  med omsætningsnedgang på 60.000 kr. Regnskab dog stadigt positivt. Spørgsmål til øget markedsføring besvaret med tanker om tiltag i Jæger og afvejning af prisnedsættelser mv. Der forefindes afmatning i samfundet som helhed, hvilket vi indtil videre ser nedgangen som konsekvens af.  Regnskab blev herefter enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5                  :     Pkt. springes over. Samme kontingent fortsætter.

Pkt. 6                  :     Ingen.

Pkt. 7                  :     a)   Alex Nielsen og Kaj Holm Pedersen genvalgt. Jesper Foged fratrådte
og John Larsen valgt i stedet.

b)   Poul Mortensen genvalgt og Eigil Pihl Christiansen valgt til
suppleanter.

c)    Jan Kirdorf genvalgt som revisor.

Pkt. 8                  :       Referat af møde kunne evt. sendes til Marianne på Jæger og få lidt reklame. Jørn udtrykker glæde over at Eigil, der var til god hjælp ved banens opstart, er valgt til bestyrelsen.

 

Formandens beretning for 2012

I begyndelsen af året spurgte Michaels Jagt om de måtte give et tilbud på patroner til hjortebanen, det ment vi jo godt, men det var en stor fejltagelse, fordi de ikke kunne købe dem ved Korsholm til samme pris som vi fik dem til.

Det resulterede i, at Michaels Jagt meddelte Korsholm, at de ikke vilde handle der mere, hvis ikke de ophørte med patronsalg til Hjortebanen, så efterfølgende sendte Lars Korsholm en mail til mig og Ove, at samarbejdet måtte ophøre.

Jeg ringede til Lars for at finde en løsning og han foreslog vi fandt en forretning som vi kunne få en aftale med og det blev Arne Holgersen i Jordløse. Det er vi godt tilfredse med selv om patronerne er til en lidt anden pris.

Med hjælp fra Jan Kirdorf har Tuborgs grønne fond bevilget en traktorplæneklipper og en flink mand har lånt os en traktor som vi nu efterfølgende kan købe.

Til at slå græsset har Bjarne Thygesen, Tullebølle, tilbudt sin hjælp, og det blev til 9 gange i alt sidste år og jeg håber, I har bemærket, at området er holdt pænt.

Traktor og slåmaskinen er opstaldet på en gård i Lejbølle og det er den samme gårdejer, som jeg har lavet aftale med om snerydning.

Kan vi få penge, skal der bygges en garage til traktoren mm. for enden af huset ind mod sydvolden.

Vi skal stadig holde øje med vand på banen og de 2 dykpumper vi har, de har hidtil kunnet klare det, men det forøger jo stømforbruget.

Vi har igen haft en dag med bjørneprøve, men der er ikke så mange endnu, der skal have prøven, men de skal selvfølgelig have muligheden.

Det samme gælder elgprøver, der havde vi sat 2 dage af, fordi vi håber, at det er dem der jagter sammen, som vil komme samlet i stedet for på træningsdage, det samme vil ske i år.

Vi har også langt om længe fået løst problemerne med grisen. Det skulle Vingsted have 5.500 kr. for, og det var kun for computerproblemerne, den forsinkede markering vi har døjet med, fandt vi selv ud af, det var en møtrik som skulle efterspændes på et radiomodem.

Vi må erkende at de problemer, der kan opstå, må vi selv løse; det er meget lidt, de kender til løbemålsbaner i Vingsted.

Det var oppe at vende på sidste generalforsamling, at dem der har støttebeviser skulle have tilsendt et brev om de kunne tænke sig at eftergive beløbet til Hjortebanen, men det er meget få, der har meldt tilbage. Enten ved de ikke, at de har støttet, det er der nogen, som har sagt, eller også er det en forening som haft stor udskiftning i bestyrelsen og af den grund ikke er bekendt med, at de har støttebeviser, der er trods alt gået 9 år.

Jeg har henvendt mig til Miljøministeriet om mulighed for at afholde den obligatoriske riffelprøve her på Hjortebanen, men det kan der ikke blive tale om, det er kun jægerforbundet der kan det, så det må vi tage til efterretning.

Det selv samme jægerforbund har også sendt et brev til samtlige skydebaner, om vi skal kontrollere våbentilladelse og jagttegn, men det kan de ikke bestemme, og derfor gør vi det heller ikke mere.

Jeg har talt med Vingsted skyttecenter, som har mange jægere, der bruger deres baner, og de siger, at det er skytten selv, der har ansvaret.

Jægerforbundet vil også til afholde elgprøver, det har jeg ikke forståelse for, de har ingen skydebaner, og det bliver ligesom med riffelprøverne, at man kun kan komme til prøve på faste dage, det er en ting – men hvorfor?

Her er det muligt at få prøven, når der opstår et behov, typisk når der kommer en invitation til elgjagt sidst i jagtsæsonen, vi har elgskive på fra august, det er en service, kun få baner vil yde, derfor kommer der også mange langvejs fra.

I det hele taget er der flere, der har fundet vores bane, Næstved Jagtforening har bestilt en skydedag og Vigsø Jagtforening fra Sydsjælland har lige været her, og de kommer igen senere, sagde de, inden de kørte hjem.

Nu er det definitiv at Tranekær/Tullebølle Jagtforening ikke vil sælge jorden, banen er bygget på, men de vil gerne give en forlængelse af lejemålet, det kan vi så drøfte ved lejlighed.

Jeg har været til møde med Nordea Erhverv i Svendborg, som uden varsel har sat det månedlige afdrag op med 1300 kroner, det er så blevet ændret til det, der var aftalt før, mod at lånets løbetid blev forlænget med 4 år.

Vi har også fået en ny dankortterminal, den vi havde skulle udskiftes ved udgangen af 2013, men blev den udskiftet inden den 31 – 12 – 2012 ville vi få 2000 kr. i rabat, så det har vi gjort. Det var bare en udgift på 6.500 kr.

Som noget nyt skal vi også have årligt tilsyn af kommunens miljøafdeling, men der var ikke noget at bemærke.

Jeg vil slutte min beretning med en tak til bestyrelsen, også tak til dem der hjælper med skydningerne med mere.

Jørn

 

Regnskab

Kan ses ved henvendelse