Om riffelprøven

 

Instruktion for prøvedeltagere er ophængt ved klarlinien på prøvestedet. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening.

Til skydningen må bruges de hjælpemidler som du normalt kan medbringe på jagt, f.eks. skydestok, jagtstol, rygsæk, kikkertetui eller lignende.

Skydestillingen er fri, og du får mulighed for at afprøve den, inden skydningen starter. Hvis du ikke selv har høreværn med, vil du få udleveret et par ørepropper af den prøvesagkyndige eller dennes hjælper.

Skydningen foregår på 100 meters afstand. Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme indenfor træfområdet. Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og evt. opfyldning af magasinet skal ske inden for den fastsatte skudetid.

Til god våbenbetjening hører, at:

  • du ankommer til skydelinien med åben eller udtaget lås/knækket våben.
  • du ser gennem løbet, før du lader første gang.
  • du har åben lås, hvis du skifter skydestilling.
  • du efterser kammer og magasin efter endt skydning.
  • du forlader skydelinien med åben eller udtaget lås/knækket våben.
  • våbenet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne.
  • du i øvrigt betjener våbenet forsvarligt.

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om hvad du foretager dig.

Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået.

Evt. funktioneringsfejl skal du selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder også klikkere). Hvis du får en klikker, skal du rette henvendelse til kontrollanten før låsen åbnes.

Erfaringen viser, at den riffel du anvender til prøven skal være indskudt og i orden. Ligesom det naturligvis er vigtigt, at du har trænet med riflen.