2014, to ekstraordinære

                                                                                                                                                                Lejbølle 4-6-2014

1. ekstraordinære  generalforsamling i Lejbølle Hjortebane.

Til stede               :     Eigil Rasmussen, Jan Kirdorf, hele bestyrelsen, Midtl. 2, T-Tranek. 2, Magleby
                                      1, Nordl. 2 – 16 i alt.

Dirigent               :     Eigil valgt og konstaterer lovlig indkaldelse.

Referent              :     Kim Wilsdahl valgt.

Pkt. 1                  :     Ændringsforslag til §7 afsnit 2 – 12 stemte for og forslag vedtaget.

Pkt.2                   :     Ændringsforslag til §9 – 15 stemte for, og forslag vedtaget.

Pkt.3                   :     Eigil kræver med henvisning til vedtægter endnu en ekstraordinær generalfor
                                    samling.

Denne fastsættes til 7. juli 2014 kl. 19 på Hjortebanen.

Kim Wilsdahl, referent

 

                                                                                                                                                                Lejbølle 7/7 2014

 2. estraordinære generalforsamling i Lejbølle Hjortebane.

 Til stede               :     Eigil Rasmussen, Midtl. 2, Magleby 2, Tåsinge 2, Nordl. 1, Tranekær 2 og fra bestyrelsen Jørn, Ove og Leif.

Dirigent               :     Eigil valgt og konstaterer lovlig varslet generalforsamling.

Referent              :     Kim Wilsdahl valgt.

Pkt.1                    :     §7 stk.2 : 12 for og 1 blank. Forslag endelig vedtaget.

Pkt.2                    :     §9 :  Enstemmigt og endelig vedtaget.

Evt.                      :      Jørn takker for dette og nye vedtægter  underskrives.  Bliver snarest
udsendt.

Kim Wilsdahl, referent